Platební a dodací podmínky

Dodací podmínky

1. Kupující si může zboží vyzvednout osobně, po domluvě, v místě podnikatelské činnosti Pražská 413, Sadská 28912. Volbu způsobu dodání zboží provede kupující v objednávce.

2. Zvolí-li kupující v rámci objednávky jako způsob dodání poštou, bude zboží kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky, přičemž má na výběr jednu z následujících možností:

Způsob dopravy
Česká pošta, s.p. – Balík na poštu s dobírkou
Česká pošta, s.p. – Balík – platba předem na účet

3. Náklady na dodání zboží je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, činí:

Způsob dopravy Cena
Česká pošta, s.p. – Balík na poštu s dobírkou 95,– Kč
Česká pošta, s.p. – Balík – platba předem na účet 50,– Kč

4. Při dodání zboží poštou platí, že kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží, přičemž prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.

5. Kupují je povinen při převzetí zásilky překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je kupujícímu (spotřebiteli) doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Případné vady dodávky týkající se množství, druhu objednaného zboží, správnosti vystavené faktury, tak i případné zjevné vady zboží je kupující povinen neprodleně reklamovat u prodávajícího.

Platební podmímky

1. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby jedné z těchto variant:

Dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám vybraného přepravce; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží; V případě osobního vyzvednutí – platba v hotovosti; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.

Bankovním převodem na náš účet, č.ú.51-7208860247/0100 – platba se provádí předem a po připsání částky na náš účet, je Vám zboží expedováno.